9 Μαΐου 2008

Κάρτες Γραφικών: Περιγραφή κάρτας γραφικών

Συνεχίζουμε παιδιά το άρθρο για τις κάρτες γραφικών όπως είπαμε στην εισαγωγή με την περιγραφή τους.

Κάρτες Γραφικών με επιτάχυνση ή χωρίς

Η κάρτα γραφικών είναι μόνο ένα μέρος του συνόλου, που καθορίζει το τι θα δούμε στην οθόνη. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο "μεσολαβητής" μεταξύ του επεξεργαστή και της οθόνης. Η οθόνη φυσικά είναι αυτή, που στην πράξη παρέχει αυτό που βλέπουμε. Ο επεξεργαστής υπολογίζει και έτσι αποφασίζει τι πρόκειται να δούμε. Μια συμβατική κάρτα γραφικών κάνει τη δουλειά της μετατροπής αυτών που παράγει ο επεξεργαστής, σε μορφή τέτοια που να μπορεί η οθόνη να την εμφανίσει.

Οι παλαιότερες κάρτες γραφικών έκαναν μόνο αυτή τη μετατροπή. Ήταν μάλλον μια αποθήκη, καθώς το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να παίρνουν αυτά που δημιουργούσε ο επεξεργαστής και να τα στέλνουν στην οθόνη. Ο επεξεργαστής έκανε όλη τη δουλειά, αποφασίζοντας τι πρέπει να εμφανιστεί. Αυτό δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα σε παλαιότερα περιβάλλοντα εργασίας, όπως το DOS και ιδιαίτερα σε έξοδο βασισμένη σε κείμενο, που τα ποσά της πληροφορίας που περιέχονταν ήταν μικρά. Όταν τα γραφικά λειτουργικά συστήματα , όπως τα Windows, έγιναν το πρότυπο, ξαφνικά μεγάλα ποσά από πληροφορία μετακινούνταν προς την οθόνη και ο επεξεργαστής κατανάλωνε πολύ χρόνο για να μεταφέρει τα παράθυρα, να ζωγραφίζει πλαίσια και δρομείς. Σαν αποτέλεσμα ο επεξεργαστής καθυστερούσε πολύ και η απόδοση του συστήματος έπεφτε δραματικά.

Για να εξαλείψουν αυτή τη συμφόρηση, οι εταιρίες άρχισαν να δημιουργούν κάρτες που ονομάζονταν επιταχυντές. Αυτές ήταν κάρτες γραφικών, στις οποίες είχε προστεθεί η δυνατότητα να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος των υπολογισμών για την εμφάνιση της εξόδου, δουλειά που προηγουμένως γινόταν από τον επεξεργαστή. Με ένα επιταχυντή, όταν το σύστημα χρειάζεται να εμφανίσει ένα παράθυρο στην οθόνη, δεν υπολογίζει ποια ακριβώς εικονοστοιχεία πρέπει να φωτιστούν και με τι χρώμα, απλά στέλνει μια εντολή στην κάρτα γραφικών λέγοντας "σχεδίασε μου ένα παράθυρο σε αυτή την περιοχή" και η κάρτα γραφικών το υλοποιεί. Ο επεξεργαστής έτσι μπορεί να συνεχίσει να κάνει πιο χρήσιμους υπολογισμούς. Ο επιταχυντής μπορεί να είναι προσαρμοσμένος και εξειδικευμένος σε αυτή τη δουλειά και συνεπώς μπορεί να είναι πιο αποδοτικός σε αυτή σε σχέση με τον επεξεργαστή.

Ουσιαστικά όλες οι σύγχρονες κάρτες γραφικών είναι επιταχυντές, που εκτελούν διάφορες υπολογιστικές λειτουργίες, εκτός από το να παρέχουν το σήμα εξόδου στην οθόνη. Οι ικανότητες της κάρτας γραφικών είναι συνάρτηση του εσωτερικού επεξεργαστή της κάρτας, που κάνει τους υπολογισμούς (καθώς επίσης και τις περισσότερες εργασίες που μια κάρτα γραφικών πρέπει να εκτελέσει. Τα λογικά κυκλώματα που ελέγχουν την κάρτα γραφικών αναφέρονται και ως chipsets γραφικών. Κάποιες φορές επίσης αποκαλούνται και επιταχυντές ή συνεπεξεργαστές εικόνας.

Κανονικά η λέξη "chipset" αναφέρεται στο chipset συστήματος, που ελέγχει τη μητρική πλακέτα. Το chipset γραφικών εκτελεί μια ανάλογη λειτουργία για την κάρτα γραφικών. Οι μητρικές πλακέτες εκτελούν ποικίλες λειτουργίες, που απαιτούν πάρα πολλά ξεχωριστά chips. Αργότερα αυτά τα chips ενοποιήθηκαν σε ένα μικρό σύνολο από chips και ονομάστηκαν "chipset". To ίδιο πράγμα συνέβη και με τις κάρτες γραφικών. Στην πραγματικότητα, πολλά (αν όχι τα περισσότερα) chipsets γραφικών είναι ένα μόνο chip.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails