14 Μαΐου 2008

Κάρτες Γραφικών: Σύνδεση κάρτας γραφικών με το σύστημα

Πλέον έχοντας μεγάλο μέγεθος πληροφοριών που πρέπει να μεταφέρονται μέσα στο σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή οι κατασκευαστές πάντα έψαχναν τον πιο αποδοτικότερο, τον λιγότερο χρονοβόρο τρόπο μεταφοράς. Το ίδιο φυσικά έγινε και με τις κάρτες γραφικών που ξεκίνησαν από ποιο απλούς δίαυλους επικοινωνίας και εξελίχθηκαν όπως παρακάτω.

Δίαυλος ISA

Ο δίαυλος ISA είναι ο δίαυλος εισόδου εξόδου που χρησιμοποιείτε από περιφερειακά χαμηλού εύρους ζώνης όπως είναι τα modems. Παλιότερα τέτοιοι δίαυλοι χρησιμοποιούνταν και από της κάρτες γραφικών για την επικοινωνία με το υπόλοιπο σύστημα.

Οι ISA κάρτες γραφικών είναι αρκετά απαρχαιωμένες. Εξαιτίας των περιορισμών του ISA διαύλου, είναι υπερβολικά αργές σε σχέση με τα σημερινά πρότυπα και δεν είναι κατάλληλες για τη χρήση γραφικών λειτουργικών συστημάτων, όπως τα Windows. Επίσης, εξαιτίας της ηλικίας τους, είναι πιο περιορισμένες, σχετικά με λειτουργίες επιτάχυνσης και έχουν λιγότερη μνήμη. Ενώ μια καλή ISA κάρτα μπορεί να έχει μια καλή απόδοση, αν έχει κάποια εξελιγμένα σύνολα πάνω στην πλακέτα με χαρακτηριστικά επιτάχυνσης, ακόμα και μια φτηνή PCI κάρτα γραφικών μπορεί, γενικά, να έχει πολύ καλύτερη απόδοση από μια καλή ISA κάρτα. Η κάρτα ISA είναι επαρκής μόνο για κάποιες εφαρμογές του DOS, εφαρμογές που βασίζονται σε χαρακτήρες και μερικά παιχνίδια.

Ο Δίαυλος VESA ήταν ο πρώτος τοπικός δίαυλος που χρησιμοποιήθηκε στους προσωπικούς υπολογιστές. Παρουσιάστηκε το 1992 και έγινε πολύ δημοφιλής κατά τη διάρκεια της ακμής των 486. Οι VESA κάρτες μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν από τους μακρύτερους συνδέσμους τους, συγκρινόμενους με τις τυπικές υποδοχές της ISA κάρτας. Οι VESA κάρτες γραφικών παρέχουν, γενικά, πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις ISA κάρτες. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, λόγω του γεγονότος ότι ο 32-bit τοπικός δίαυλος, που χρησιμοποιείται από τις VESA κάρτες επιτρέπει πολλές φορές μεγαλύτερη ρυθμοαπόδοση μεταξύ του επεξεργαστή και της κάρτας, από αυτή που επιτρέπει η ISA.. Οι VESA κάρτες γραφικών ωστόσο μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αξιοπιστίας στη μητρική πλακέτα, λειτουργώντας με συχνότητες 40 ή 50 MHz.

Δίαυλος PCI

Το πιο συνηθισμένο interface που χρησιμοποιείται στις σύγχρονες μητρικές πλακέτες είναι ο διαυλος PCI. Παρουσιάστηκε το 1993, έγινε δημοφιλής όταν κυριάρχησαν τα Pentiums στην αγορά και είναι τώρα το πρότυπο επιλογής σε πολλά τελευταίας τεχνολογίας συστήματα. Επιλύει πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι VESA δίαυλοι και παρουσίασε μια πλειάδα νέων χαρακτηριστικών όπως είναι το Plug and Play και η διαχείριση διαύλου. Αν και ο PCI δίαυλος δεν παρέχει τεχνολογικά καμία μεγάλη βελτίωση, από άποψη απόδοσης σε σχέση με το VLB, οι PCI κάρτες είναι σχεδόν πάντα πιο γρήγορες, καθώς είναι πιο καινούριες και χρησιμοποιούν πιο καινούρια chipsets. Επίσης, προσφέρουν και περισσότερα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης


Το "AGP" προκύπτει από τα αρχικά του Accelerated Graphics Port (θύρα επιτάχυνσης γραφικών) και είναι ένας δίαυλος ειδικά προτεινόμενος για υψηλής ταχύτητας αλληλεπίδραση μεταξύ του επεξεργαστή και της κάρτας γραφικών. Το εύρος ζώνης της ISA κάρτας γραφικών προκαλούσε μια συμφόρηση, όταν οι χρήστες χρησιμοποιούσαν γραφικό λειτουργικό σύστημα, ενώ το εύρος ζώνης της PCI κάρτας γραφικών είναι κάπως μικρό για τη νέα τάση, που απαιτεί όλο και υψηλότερη απόδοση από την κάρτα γραφικών: τα 3D γραφικά. H AGP κάρτα διευθετεί αυτό το πρόβλημα καθορίζοντας ένα νέο interface για τις πληροφορίες των γραφικών, που τετραπλασιάζει το θεωρητικό εύρος ζώνης των τωρινών PCI διαύλων και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα την απόδοση.
Ο AGP είναι μια θύρα και όχι ένας δίαυλος, καθώς ο δίαυλος μπορεί να υποστηρίζει πολλές συσκευές ενώ ο AGP δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά παρέχει μια, από σημείο σε σημείο, σύνδεση μεταξύ της κάρτας γραφικών και του επεξεργαστή. Ο AGP βασίζεται σε μια PCI 2.1 64-bit επέκταση. Ειδικά σχεδιασμένος για γραφικά, ο AGP έχει διάφορα άλλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τον PCI, που τον έχουν κάνει ιδανικό για επεξεργασία γραφικών

Με το καινούριο PCI-Express θα ασχοληθούμε σε εκτενές άρθρο αργότερα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails