12 Μαΐου 2008

Κάρτες Γραφικών: Περιγραφή κάρτας γραφικών(συνέχεια)

BIOS Γραφικών (Video BIOS)

Όπως το BIOS του συστήματος παρέχει ένα σύνολο από λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα λογισμικού, για να έχουν πρόσβαση στο hardware του συστήματος, το BIOS γραφικών παρέχει ένα σύνολο από λειτουργίες, που χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα για να έχουν πρόσβαση στην κάρτα γραφικών. Το BIOS γραφικών βοηθά στην αλληλεπίδραση του λογισμικού με το chipset γραφικών, με τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρά το BIOS του συστήματος με το chipset του συστήματος.

Οι λειτουργίες του BIOS γραφικών είναι εναρμονισμένες με το chipset του συστήματος, ωστόσο ο κώδικας του BIOS μπορεί να διαφέρει σε διάφορες κάρτες, που χρησιμοποιούν το ίδιο chipset γραφικών (το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το BIOS του συστήματος). Στην πραγματικότητα, πολλές κάρτες, που χρησιμοποιούν το ίδιο chipset διαφέρουν βασικά μόνο στο λογισμικό: το BIOS γραφικών και το λογισμικό των οδηγών, που χρησιμοποιεί το BIOS.

Καθώς τα BIOSes από διαφορετικές κάρτες απαιτούν διαφορετικό κώδικα για να τις υποστηρίξουν, ο προγραμματισμός λογισμικού έχει γίνει δύσκολος, εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των καρτών στην αγορά. Η VESA διατύπωσε ένα πρότυπο για κώδικα BIOS υψηλής ανάλυσης, που ονομάζεται VESA BIOS Extensions (VBE), για να επιτρέψει μεγαλύτερο τυποποιημένο έλεγχο στα γραφικά.

Μνήμη γραφικών

Στα πρωτα συστήματα η μνήμη που χρειαζόταν για την αποθήκευση τον γραφικών που πήγαιναν προς απεικόνιση στην οθόνη ήταν πολύ μικρή. Καθώς χρειαζόταν απλά για την αποθήκευση κάποιων χαρακτήρων γραμμάτων ή απλών σχημάτων. Έτσι όλη την δουλειά την έκανε η μνήμη RAM του υπολογιστή. Καθώς περνούσε ο καιρός η ανάγκη για περισσότερη μνήμη ήταν εμφανής καθώς οι απαιτήσεις μεγάλωναν. Έτσι έγινε αναγκαιότητα η προσθήκη μνήμης στην κάρτα γραφικών Έτσι έχουμε καλύτερη απόδοση από το σύστημα καθώς η δουλειά της αποθήκευσης των εικόνων που θα προβληθούν γίνετε στην μνήμη της κάρτας γραφικών. Έτσι σήμερα έχουμε πολλούς τύπους μνήμης οι οποίοι εξελίσσονται για να γίνουν ποιο αποδοτικοί με τον καιρό.

RAMDAC

Οι πληροφορίες της εικόνας που θα εμφανιστεί στην οθόνη και αποθηκεύονται στη μνήμη της κάρτας γραφικών είναι φυσικά ψηφιακές, καθώς ο υπολογιστής λειτουργεί με ψηφιακά νούμερα. Κάθε τιμή είναι αποθηκευμένη σαν ένα σύνολο από μηδενικά και μονάδες. Στην περίπτωση των δεδομένων της εικόνας, οι μονάδες και τα μηδενικά ρυθμίζουν το χρώμα και την ένταση κάθε εικονοστοιχείου στην οθόνη

Η οθόνη, ωστόσο, δεν χρησιμοποιεί ψηφιακές πληροφορίες, είναι αναλογική. Για να εμφανιστεί η εινόνα στην οθόνη, η πληροφορία από τη μνήμη της κάρτας γραφικών πρέπει να μετατραπεί σε αναλογικά σήματα και να σταλεί στην οθόνη. Η συσκευή που το κάνει αυτό ονομάζεται RAMDAC, που είναι τα αρχικά των Random Access Memory Digital-Analog Converter (μνήμης τυχαίας προσπέλασης ψηφιακός-αναλογικός μετατροπέας). Το "RAM" είναι τα αρχικά που χρησιμοποιούνται για να αναφερθούμε στη μνήμη.

Πολλές φορές το δευτερόλεπτο η RAMDAC διαβάζει την μνήμη τις κάρτας γραφικών μετατρέπει τις πληροφορίες και τις στέλνει μέσο καλωδίου στην οθόνη. Η ταχύτητα και ο τύπος της έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη

Στο επόμενο θα μιλήσουμε για την συνδεσμολογία των καρτών γραφικών..


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails