23 Μαΐου 2008

Κάρτες Γραφικών: Σύνδεση κάρτας γραφικών με το σύστημα (συνέχεια)

Διαχείριση διαύλου

Η διαχείριση διαύλου είναι μια βελτίωση που επιτρέπει στην κάρτα γραφικών να καταλάβει το δίαυλο του συστήματος (αν υποστηρίζει διαχείριση διαύλου), έτσι ώστε η κάρτα γραφικών να λειτουργήσει μεταφέροντας δεδομένα από και προς την κύρια μνήμη άμεσα. Αυτό βελτιώνει την απόδοση σε συγκεκριμένες λειτουργίες των γραφικών, κυρίως συναρτήσεις επιτάχυνσης των 3D γραφικών, που χρησιμοποιούν τη μνήμη του συστήματος. Οι περισσότερες λειτουργίες δουλεύουν στη μνήμη της κάρτας γραφικών και έτσι δεν έχουν κάποιο κέρδος από τη διαχείριση διαύλου.

Συνδετήρας κάρτας γραφικών

Πολλές κάρτες γραφικών περιλαμβάνουν αυτό που αποκαλείται συνδετήρας κάρτας γραφικών. Πρόκειται για ένα επιπλέον συνδετήρα, που χρησιμοποιείται για να συνδεθεί η κάρτα γραφικών με άλλες συσκευές γραφικών όπως είναι οι 3D επιταχυντές, οι MPEG αποκωδικοποιητές και κάρτες συλλογής video. Ο λόγος που αυτοί οι συνδετήρες χρησιμοποιούνται είναι γιατί επιτρέπουν άμεση μεταφορά των γραφικών, μεταξύ αυτών των συσκευών και της κάρτας γραφικών, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τον κύριο δίαυλο του συστήματος.Ακόμα και υψηλής απόδοσης τοπικοί δίαυλοι μπορεί να "βαλτώσουν" όταν προσπαθήσουν να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

Υπάρχουν διάφοροι σύνδεσμοι καρτών γραφικών στην αγορά:

  • Video Feature Connector (VFC): Αυτός ο σύνδεσμος κάρτας ήταν μέρος των τυπικών προδιαγραφών του VGA. Οι τυπικές VFCs είναι 8-bit υποδοχές, που χρησιμοποιούν 26-pin συνδετήρες και είναι περιορισμένες στη χαμηλότερη ανάλυση και βάθος χρώματος της τυπικής VGA. Πρόκειται για ένα απαρχαιωμένο πρότυπο και δεν χρησιμοποιείται από τις καινούριες κάρτες.
  • VESA Advanced Feature Connector (VAFC): Αναπτύχθηκε από τη VESA σαν μια επέκταση της VFC. Η VAFC διεύρυνε την υποδοχή από 8 bits σε 16 ή 32 και παρείχε βελτιωμένη σήμανση, για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η VAFC παρέχει ένα υψηλού εύρους ζώνης κανάλι μεταφοράς στην κάρτα γραφικών και χρησιμοποιεί ένα 80-pin συνδετήρα.

  • VESA Media Channel (VMC): Πρόκειται για ένα πιο προχωρημένο πρότυπο, που καθορίζει ένα άλλο δίαυλο μέσα στον υπολογιστή, για ταυτόχρονη αλληλεπίδραση πολλαπλής ροής γραφικών. Αυτό το σύστημα επιτρέπει σε διάφορες μονάδες να ενωθούν με ένα είδος "από την πίσω πόρτα" διαύλου και χρησιμοποιεί 68-pin συνδετήρα.

"Εύρος σε bits" κάρτας γραφικών και εύρος διαύλου συστήματος

Είναι πολύ συνηθισμένο για τις κάρτες γραφικών, να αναφερόμαστε σε αυτές μέσω ενός μεγέθους σε bits. Για παράδειγμα μια κάρτα γραφικών μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι 32 bits, 64 bits ή ακόμα και 128 bits σε μέγεθος. Είναι πολύ βασικό να γίνει κατανοητό, το τι αυτό σημαίνει. Αναφέρεται μόνο στα πόσα δεδομένα η κάρτα μπορεί να χειριστεί εσωτερικά. Είναι δηλαδή το εύρος του διαύλου μεταξύ του επεξεργαστή της κάρτας και της μνήμης της. Όταν η κάρτα συνεργάζεται με τον επεξεργαστή του συστήματος χρησιμοποιεί το εύρος του διαύλου στον οποίο είναι συνδεδεμένη. Αυτό σημαίνει 16 bits για ISA κάρτες, 32 bits για VLB, PCI και AGP.

Ενώ, μια κάρτα γραφικών που είναι 128 bits φαίνεται να έχει τη διπλή ταχύτητα από μια με 64 bits (οι κατασκευαστές των καρτών δεν κάνουν κάτι για να αποφευχθεί αυτή η σύγκριση), ωστόσο το εύρος των bits είναι μόνο ένας παράγοντας στη συνολική απόδοση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails